Atrybucja

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa (CC-BY) i wykorzystanie redakcyjne

Link i instrukcje dotyczące atrybucji znajdują się na każdej stronie, z której pobierasz nasz obraz. Wystarczy kliknąć Jak przypisać?

Jest to uniwersalna atrybucja dla wszystkich naszych obrazów z następującym kodem:

Obraz autorstwa <a href="https://www.vectorportal.com">Vectorportal.com</a> autorstwa Vectorportal.com</a>

Domena publiczna (CC0)

W przypadku obrazów znajdujących się w domenie publicznej (CC0) uznanie autorstwa nie jest wymagane, ale jest mile widziane.